The Bridge 2012: България има бъдеще

The Bridge 2012: България има бъдеще.

Advertisements

Вяра срещу Наука… Наука срещу Вяра… !?

Алберт Айнщайн е казал, че науката без религия е непълна, а религията без наука е сляпа. Но нима все още има място за вярата в света на науката?
Нима способността ни да разнищим тайната на дъгата я е направила по-малко чудна? Науката може би е метод, с чиято помощ можем да дадем имена на Божиите чудеса, но вярата е въпросът, който се навдига всеки път, когато поредната „мистерия“ е разгадана. Невероятните открития, правени всеки ден от учените, са истинската причина да вярваме в нещо по-велико. Нещо отвъд математиката. Нещо божествено!