Направи си лодка! /част 1/

Кой е първият стих от Библията, който ви идва на ум, когато ви попитам “Какво е вяра?”

Убеден съм, че повечето хора ще кажат “Евреи 11:1 – А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат.” И честно да си призная, моят отговор би бил същият!

Днес, докато слушах един проповедник, Бог ме накара да се замисля над вярата на един човек от миналото. Името му и това, което извърши той, също са записани в тази “глава на вярата”.

Имаше един човек на име Ной, който живееше във време подобно на нашето. Битие 6:5 и 6:13 ни дават кратко описание на случващото се тогава. Нечестие, непрекъснато зло, насилие… Тогава Бог отиде при Ной и му каза: “Направи си лодка!” (Битие 6:14).

Има още

Advertisements