Когато Библията говори за любовта към ближния!

По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си. – Йоан 13:35

Всеки, който казва, че е в светлината, а мрази брат си, все още е в тъмнината.  – 1 Йоаново 2:9 

Децата на Бога и децата на дявола се разпознават по това: който не постъпва праведно и не обича брат си, не принадлежи на Бога. – 1 Йоан 3:10

Ето посланието, което чухте от самото начало: да се обичаме един друг. Не трябва да бъдем като Каин,който принадлежеше на лукавия и уби брат си. А защо го уби? Защото неговите постъпки бяха зли, а тези на брат му – праведни. – 1 Йоан 3:11-12

Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото обичаме братята. Който не обича, остава в смърт. Всеки, който мрази брат си, е човекоубиец; и вие знаете, че у никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. – 1 Йоан 3:14-15

Чули сте, че е било казано на древните: „Не убивай; и който убие, ще бъде виновен пред съда.“ А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, ще бъде виновен пред съда; и който каже на брат си „празноглавецо“, ще бъде виновен пред Синедриона; а който му каже: „бунтовни безумецо“, ще бъде виновен за огнения пъкъл. – Матей 5:21-22

Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога; и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Който не обича, не е познал Бога; защото Бог е любов. – 1 Йоан 4:7-8

А надеждата не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Свят Дух. – Римляни 5:5

Възлюбени, понеже Бог така ни е възлюбил, то и ние сме длъжни да се обичаме един друг. Никой никога не е видял Бога; но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас и Неговата любов е съвършена в нас. – 1 Йоан 4:11-12

И ние сме познали и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог – в него. – 1 Йоан 4:16

Ако някой каже: Обичам Бога, а мрази брат си, той е лъжец; защото който не обича брат си, когото е видял, не може да обича Бога, Когото не е видял. И тази заповед имаме от Него: Който обича Бога, да обича и брат си. – 1 Йоан 4:20-21

В същия ден (в който Исус беше при единия, а после и при другия) Ирод и Пилат се сприятелиха помежду си; защото преди това враждуваха един против друг. – Лука 23:12

Учителю, коя е най-голямата заповед в закона? А Той му каза: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум.“ Това е първа и най-голяма заповед. А втора, подобна на нея, е тази: „Да възлюбиш ближния си, както себе си.“ На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците. – Матей 22:36-39

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s