Музиката в комуникацията

Започваме с малко от „Елементарна теория на музиката“

Музика (от гръцки: μουσική) е вид изкуство, в който средството за изразяване е звукът. Основни елементи на музиката са тонът, ритъмът, динамиката, тембърът и текстурата.

Музикалният тон е звук с постоянна честота. Тоновете се различават по височина, трайност, сила и тембър.

Най-простите, недвусмислени и лесно разбираеми изразни средства са кратките музикални форми, като: Плесница, юмрук в лицето, боен вик и последвалите писъци, нечленоразделни красъци и членоразделната О-образна форма на сричката „ОХ“ изпълнена във всички гами, тоналности, вариации и модулации. Сега сериозно! Музиката е общуване не само на емоционално/подсъзнателно ниво, но и на съзнателно. За това твърдение ще дам примери. Има още

Advertisements

Моята стая – мое прибежище

Живея на квартира от 6 години, от както стъпих в София. До момента съм сменил 5 квартири и съм живял при различни условия в различни стаи, но винаги е имало 1 нещо, което ги е обединявало. Същото нещо присъства в стаята ми и в настоящия момент, което явно си остава моя запазена марка…, а може би не.

ХАОС! Има още